มอบเกียรติบัตร

             

               เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้มีการมอบเกียรติบัตร เงินรางวัลและของที่ระลึกให้กับพนักงานดีเด่นประจำปี 2563 พร้อมพนักงานที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรม สร้างบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ – เหล้า ลดน้ำหนัก เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจที่ดีให้กับพนักงานที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี 2563

พื้นที่สำนักงานใหญ่   คุณ​เรือนชัย​ บุญโพธิ์

โรงงาน SMM4   คุณสมบูรณ์​ หงส์ชัยภูมิ

โรงงาน SMM5   คุณบรรพจน์​ เทศกูล​

โรงงาน SMT   คุณบุญ​สม​ น้อยสมวงศ์

โรงงาน SMS   คุณฉัตริน แสนชา