อะไหล่ (SPARE PARTS)

อะไหล่รถบรรทุก รถพ่วง ภายใต้แบรนด์ SMM ที่ประกอบอยู่ในส่วนหางรถ เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต ให้กับลูกค้าที่ใช้รถที่ต่อรถจากสามมิตร แบ่งเป็น 7 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

  • อะไหล่ไฮดรอลิค
  • อะไหล่เพลา
  • อะไหล่ชุดช่วงล่าง
  • อะไหล่ข้อต่อพ่วง
  • อะไหล่เดินระบบ
  • อะไหล่ประกอบกระบะ
  • อะไหล่อื่น ๆ

ฯลฯ