ศูนย์ร่วมบริการ

สามมิตรมีพันธมิตรที่เป็นเครือข่ายศูนย์ร่วมบริการ (Co-service Centers) เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงและอะไหล่สำหรับรถบรรทุกทุกประเทภของสามมิตร โดยศูนย์ร่วมบริการมีทีมช่างที่มีความชำนาญเป็นมืออาชีพและผ่านการอบรมตามมาตรฐานของสามมิตร จึงทำให้มั่นใจในคุณภาพและบริการ ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 160 ศูนย์ทั่วทุกภาคของประเทศ