การรับรองระบบบริหารคุณภาพ & สิ่งแวดล้อม

สามมิตรพัฒนาระบบการจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่

  • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์ หลังคาเหล็ก รถดัมพ์ รถเทเลอร์ ไฮดรอลิค เพลา Jig Fixture รถบรรทุกดัดแปลง (Special Truck ) และผลิตภัณฑ์ Ground Service Equipment
  • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ผลิตภัณฑ์ หลังคาเหล็ก Body Parts และผลิตภัณฑ์ Ground Service Equipment
  • การรับรองมาตรฐานเฉพาะทางด้านเทคนิค IATF 16949:2016 ผลิตภัณฑ์ Body Parts โดยผู้ให้การรับรองจากทาง TUV NORD (Thailand) Ltd.

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว / Green system) โดยอ้างอิงตามเงื่อนไขการขอรับรองตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)