พ.ศ.2510

 • จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2510 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และรถบรรทุก

พ.ศ.2524

 • เซ็นสัญญาร่วมมือด้านเทคนิคกับ Shin Meiwa Industry Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการผลิตกระบอกยก ไฮดรอลิคและระบบกลไกการทำงาน

พ.ศ.2529

 • ได้รับอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ประกอบรถดัดแปลง
 • เซ็นสัญญาร่วมมือด้านเทคนิคในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์กับ Toyota Auto Body Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ.2533

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สามมิตรสเปเชี่ยลทรัค จำกัด เพื่อผลิตรถพ่วง รถกึ่งพ่วง และรถบรรทุกออกแบบพิเศษ

พ.ศ.2535

 • เริ่มออกแบบและผลิตเพลาล้อ เพื่อใช้ในการผลิตรถรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงของบริษัทฯ และจำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก
 • ขยายการลงทุนไปยังประเทศจีน และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือและบริษัทร่วมในประเทศจีน โดยในปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัท ฯ ในประเทศจีนทั้งหมดอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ Changchun Sammitr Motors Co., Ltd. (CCSMM) ซึ่งบริษัท ฯ ถือหุ้นทั้งหมด

พ.ศ.2537

 • เซ็นสัญญาร่วมมือด้านเทคนิคกับ Toyota Auto Body Co., Ltd. ในการผลิตแม่พิมพ์ และอุปกรณ์จับยึด โดยใช้ระบบ CAD/CAM

พ.ศ.2538

 • เริ่มออกแบบ ผลิต และจำหน่ายหลังคาเหล็กสำหรับรถปิคอัพ

พ.ศ.2540

 • ริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ดัดแปลงเครื่องยนต์เอ็นจีวี และการประกอบรถบรรทุกเอ็นจีวีทั้งคัน

พ.ศ.2545

 • CCSMM เริ่มให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ดัดแปลงเครื่องยนต์เอ็นจีวี สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Volkswagen และ Audi ที่ออกจากโรงงานประกอบรถยนต์รายใหญ่ของประเทศจีน คือ FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd.

พ.ศ.2548

 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ในด้านระบบการจัดการด้านคุณภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ หลังคาเหล็ก รถดัมพ์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง เพลาล้อ และกระบอกยกไฮดรอลิค และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2002 ในด้านระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ

พ.ศ.2549

 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ในด้านระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตหลังคาเหล็ก และชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ
 • เริ่มผลิตและจำหน่ายรถบรรทุกอเนกประสงค์ (MPT) ในเชิงพาณิชย์

พ.ศ.2550

 • เริ่มผลิตและจำหน่ายรถบรรทุกเอ็นจีวี และให้บริการรับดัดแปลงและติดตั้งเครื่องยนต์เอ็นจีวี
 • จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550

พ.ศ.2559

 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ด้านระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ Ground Service Equipment 

พ.ศ.2560

 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ด้านระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก และชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านระบบบริหารคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก แม่พิมพ์ โฮดรอริก เพลา ดัมพ์ เทรเลอร์ Jig Fixture Special Truck และ Ground Service Equipment 
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2009 ด้านระบบบริหารคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ

พ.ศ.2561

 • จัดตั้งบริษัท สามมิตรพีทีจีโปรทรัคโซลูชันเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการ ดูแลและบำรุงรักษารถบรรทุกแบบครบวงจร