บริษัทในเครือสามมิตร

ลักษณะธุรกิจ: เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอระบบการติดตั้ง CNG ที่ได้มาตฐาน ความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล ISO 15501-1/2

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ (Press Part) สำหรับโรงงานผู้ประกอบการรถยนต์ชั้นนำของโลก (OEM)

ลักษณะธุรกิจ:  เป็นผู้ผลิตรถชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และวิจัยชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารถใหม่ เทคโนโลยีการผลิต Computer application software ผลิตชิ้นส่วนpress part ของรถยนต์ และ die making

ลักษณะธุรกิจ: ผู้ผลิตตัวถัง รถบรรทุกและรถดัดแปลงน้ำ หนักเบา รถพ่วง รถกึ่งพ่วง รถตู้เชิงพาณิชย์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รับให้คำปรึกษาด้านเทคนิค