สำนักงานใหญ่

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 39 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์:  02-420-0027
โทรสาร:    ฝ่ายจัดซื้อ  02-420-9953
                   ฝ่ายสินเชื่อ/บัญชี-การเงิน  02-8128245, 02-431-1486
                   ฝ่าย IT  02-420-0904

แผนที่สำนักงานใหญ่

โรงงาน SMM.5

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 3  ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์:  02-429-4888
โทรสาร:   ฝ่ายขาย  02-429-4812
                  ฝ่ายผลิต  02-429-4792
                  ฝ่ายบริการ  02-429-1178

แผนที่โรงงาน SMM.5

โรงงาน SMT

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 99/97 หมู่ 4 ซอยสวยสมพล ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์:  02-8104260-4
โทรสาร:  02-4205527

แผนที่โรงงาน SMT

โรงงาน SMS

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 86 หมู่ 5 ซอยวิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:  02-4294554-5

แผนที่โรงงาน SMS

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ของสามมิตร

ฝ่ายขายแม่พิมพ์ จิ๊ก ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ (OEM) และอุปกรณ์งานภาคพื้นดิน (Ground Support Equipment)

โทรศัพท์: 02-420-0027 ต่อ 1541, 1542, 2226
อีเมล์:  oem@sammitr.com

ฝ่ายขายไฮดรอลิค เพลา และอุปกรณ์อะไหล่

โทรศัพท์(สายตรง): 02-429-1494, 02-429-1495
โทรสาร: 02-420-5189
อีเมล์: hydraulic@sammitr.com
เว็บไซต์: www.sammitrparts.com
Facebook: https://www.facebook.com/Hydraulic.Sammitr
LINE ID: hydsmm

ฝ่ายขายรถดัมพ์ รถพ่วง และรถพิเศษ

โทรศัพท์: 02-429-4888
โทรสาร: 02-429-4812
อีเมล์:  truck_market@sammitr.com
เว็บไซต์: www.sammitr-truck.com

ฝ่ายบริการลูกค้ารถดัมพ์ รถพ่วง และรถพิเศษ

โทรศัพท์: 02-429-4888
โทรสาร: 02-4291178
อีเมล์: coservice@sammitr.com
เว็บไซต์: www.sammitr-truck.com

ฝ่ายขายรถบรรทุกคอนเวอร์ชั่น (Truck Conversion) รถอีโกทรัค (Eco Truck) รถเอ็มพีที (MTP 4×4)

โทรศัพท์: 02-420-5093, 089-231-1173 
โทรสาร: 02-429-4812
อีเมล์: krongrat.rak@sammitr.com