ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดซื้อ-จัดหาและนำเข้าส่งออก

คุณสมบัติ

  • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป, สาขาโลจิสติกส์, สาขาวิศวกรรม หรืออื่นๆ
  • มีประสบการณ์สายงานบริหาร ,และด้านระบบบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่า 5-10 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
สมัครงาน