ชิ้นส่วนประกอบ

ชิ้นส่วนประกอบขึ้นรูปโลหะเป็นกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่นในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ โดยใช้เครื่องจักรในการกดทับ เพื่อให้ได้รูปร่างชิ้นส่วนตามความต้องการ

ประเภทของชิ้นส่วนประกอบ

  1. Body Parts เป็นชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในลักษณะโครงสร้างผนังภายนอกและภายใน ใช้กับรถยนต์นั่ง 7 ที่นั่ง สามารถผลิตชิ้นส่วนภายในและภายนอกได้รวมถึงชิ้นส่วนBRKT ทั้งคัน

2. Chassis

ชิ้นส่วนโครงสร้างในการรับน้ำหนักห้องโดยสาร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อน    ใช้กับรถกระบะบรรทุก  7  ที่นั่ง สามารถผลิตชิ้นส่วน Frame ภายในและภายนอกได้รวมถึงชิ้นส่วน BRKT ทั้งคันได้แก่

  1. SIDE MBR INR & OTR
  2. CROSS MBR
  3. BRKT

ลูกค้าของเรา