จิ๊ก และอุปกรณ์จับยึด

อุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนเพื่อใช้การประกอบและรักษาตำแหน่งในการประกอบแต่ละชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเภทจิ๊กและอุปกรณ์จับยึด

 1. Manual Jig เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนโดยชุดกดทับในการยึดตำแหน่ง
 • BODY INSPECTION JIG               
 • SIDE FRAME ASS’Y

2. Jig Assembly เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนโดยใช้ชุดกระบอกลม ( Pneumatic ) หรือชุดไฮดรอลิค (Hydraulic) ในการยึดตำแหน่ง

 • W/H ASS’Y
 • DOOR INR ASS’Y
 • SIDE MBR “ A” ASS’Y
 • FR W/H ASS’Y

3. Automation Line เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนแบบต่อเนื่องโดยใช้ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติและ (Robot) ใช้ในการประกอบ

 • FRAME MODULE “ A” ASS’Y
 • FRAME ASS’Y JIG LOTATION
 • SUB ASS’Y PARTS ROBOT ROOM
 • REAR AXLE ASS’Y ROBOT ROOM

ลูกค้าของเรา