Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited
Thai | English
เกี่ยวกับเรา ลอจิสติกส์โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ บริการครบวงจร ร่วมงานกับเรา ข่าวและกิจกรรม พันธมิตรธุรกิจ ติดต่อเรา
หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > กลุ่มธุรกิจยานยนต์พลังงานก๊าซธรรมชาติ
กลุ่มธุรกิจยานยนต์พลังงานก๊าซธรรมชาติ

กลุ่มธุรกิจยานยนต์พลังงานก๊าซธรรมชาติ

ประเภทของผลิตภัณฑ์
รถบรรทุกเอ็นจีวี

รถบรรทุกเอ็นจีวี

รถเอ็นจีวีของบริษัทฯ เป็นระบบที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ (Dedicated System) มีข้อได้เปรียบ คือ ระบบเชื้อเพลิงทวิ (Bi-fuel System) ที่ดัดแปลงใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน สามารถใช้ก๊าซเอ็นจีวีหรือน้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง และระบบเชื้อเพลิงร่วม (Dual Fuel System) ซึ่งดัดแปลงติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล ใช้น้ำมันดีเซลผสมกับก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง รถเอ็นจีวีของบริษัทฯ มีชิ้นส่วนและอะไหล่ได้มาตรฐาน ใช้ร่วมกับรถบรรทุกทั่วไปได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงต่อระยะทางการเดินทาง ซึ่งเป็นต้นทุนหลักสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง

บริการรับดัดแปลงและติดตั้งเครื่องยนต์เอ็นจีวี

บริการรับดัดแปลงและติดตั้งเครื่องยนต์เอ็นจีวี

บริษัทฯ ให้บริการรับดัดแปลง และติดตั้งเครื่องยนต์เอ็นจีวีสำหรับลูกค้าทั่วไป โดยลักษณะของบริการจำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ บริการติดตั้งชุดอุปกรณ์ดัดแปลงระบบ Bi-fuel System สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงหลัก และบริการรับดัดแปลงและติดตั้งเครื่องยนต์เอ็นจีวี ระบบ Dedicated System สำหรับรถบัสโดยสารและรถบรรทุก ซึ่งใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยให้บริการดัดแปลงระบบเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เดิมของลูกค้า เพื่อให้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก

ลักษณะของลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายของรถบรรทุกเอ็นจีวี

ลักษณะของลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายของ
บริการรับดัดแปลงและติดตั้งเครื่องยนต์เอ็นจีวี

ปัจจุบัน บริษัทฯ จำหน่ายรถบรรทุกเอ็นจีวีของบริษัทฯ โดยตรงให้แก่ลูกค้า ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม หลัก ๆ ได้แก่

  • กลุ่มลูกค้าฟลีท (Fleet Sales) ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกับผลิตภัณฑ์รถดัมพ์และรถพ่วงของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง
  • กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น เทศบาล ขสมก.
  • บริการติดตั้งชุดอุปกรณ์ดัดแปลงระบบ Bi-fuel System
    สำหรับการให้บริการติดตั้งชุดอุปกรณ์ดัดแปลงระบบ Bi-fuel System ลูกค้าของบริษัทฯ คือ FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์นั่งยี่ห้อ AUDI และ Volkswagen ในประเทศจีน โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ดัดแปลงระบบ Bi-fuel System รายใหญ่ที่สุด
  • บริการรับดัดแปลงและติดตั้งเครื่องยนต์เอ็นจีวี / Retrofit NGV
    กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สำหรับบริการรับดัดแปลง และติดตั้งเครื่องยนต์เอ็นจีวีระบบ Dedicated System คือ บริษัทผู้ประกอบการรถบัสโดยสาร และรถบรรทุกสินค้า ซึ่งเป็นเจ้าของรถบัส และรถบรรทุกจำนวนมากๆ โดยทีมขายของบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อเสนอบริการโดยตรง ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจโดยจะดำเนินการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการต่อไป
top
Copyright © 2008 Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited. All rights reserved.